อบรม และ ติวสอบ Single License ฟรี!!! ประจำปี 2555

โดย kantaphon ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2555, 15:18.
ติดต่อด่วนครับ ที่ คุณเอ 0814660155
email: dt114group@yahoo.com

อบรม และ ติวสอบ Single License ฟรี!!! ประจำปี 2555
Single License คือ หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ และเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าหลักทรัพย์
เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการเงินการลงทุน และสินค้าทางการเงินตัวใหม่ในชื่อ AIA LINK (Unit LINK)
เอ ไอ เอ เปิด อบรม 4 วันเต็ม พร้อมติวสอบ Single License อีก 2 วัน รวม 6 วัน
จัดเดือนละ 1 รุ่น รุ่นละ 80 คน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (จากปกติต้องเสียค่าอบรมประมาณ 5,500-6,000 บาท)

สำหรับ บุคคลทั่วไป ที่มีสนใจสนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการเงิน การประกัน หลักทรัพย์ และสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่อาฃีพที่ปรึกษาทางการเงิน.ในอนาคต
****(ภายใต้เงื่อนไข ผู้ที่เข้าอบรมจะต้องมีรหัสตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทให้เรียบร้อยเสียก่อน) ***
เป็น การจัดฝึกอบรมภายใน สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการสอบ single license และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหลักทรัพย์เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง TSI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย****

จัดสอนโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ
เนื้อหาหลักสูตร : หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License)
ครอบคลุมเนื้อหาในการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์ โดยประกอบด้วย
ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน
ตลาดตราสารทุน
ตลาดตราสารหนี้
ตลาดการเงินระหว่างประเทศผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์รายตัว
ข่าวสารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในตลาดการเงิน
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
การบริหารหลักทรัพย์
การวางแผนการลงทุน


กองทุนรวมและหน่วยลงทุน
กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

พร้อม เอกสารสรุปเนื้อหาวิชา ประกอบการบรรยาย รับจำนวนจำกัดเพียงเดือนละไม่เกิน 80 ท่านเท่านั้น
**เนื้อหาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้**

สถานที่อบรม : ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 อาคารสาทรซิตี้ ถนนสาทร (ไกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)

ตารางการฝึกอบรม/ติวสอบ ปี 2555
มกราคม 16-19 ติวสอบ 23-24
กุมภาพันธ์ 13-16 ติวสอบ 20-21
มีนาคม 19-22 ติวสอบ 26-27
เมษายน 9-12 ติวสอบ 23-24
พฤษภาคม 14-17 ติวสอบ 21-22
มิถุนายน 18-21 ติวสอบ 25-26
กรกฏาคม 9-12 ติวสอบ 23-24
สิงหาคม 20-23 ติวสอบ 27-28
กันยายน 10-13 ติวสอบ 17-18
ตุลาคม 15-18 ติวสอบ 24-25
พฤศจิกายน 12-15 ติวสอบ 19-20
ตารางการฝึกอบรมหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
*** หากสอบยังไม่ผ่านท่านสามารถเข้าอบรมและติวสอบใหม่ได้***
เงื่อนไขการรับสมัคร
* ชาย-หญิง อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีทุกสาขา
ขั้นตอนการรับสมัคร
1. เลือกวันอบรม Single License ล่วงหน้าขั้นต่ำ 1 เดือน เผื่อเวลาสำหรับการสอบและออกรหัสตัวแทน
2. ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ จากนั้น e-mail แจ้งรายละเอียดส่วนตัว และสแกนบัตรประชาชน ส่งมาหาผมที่ dt114group@yahoo.com รอรับเมล์ตอบรับ และแนวข้อสอบเพื่อขอออกรหัสตัวแทน พร้อมกับเลือกวันอบรมเพื่อขอรหัสตัวแทน (อังคาร-พฤหัสบดี ในทุกสัปดาห์) ***เพื่อจองวันอบรมขอออกโค๊ด กับ คปภ.*** (หลังจากจองแล้วห้ามขาดหรือเลื่อน เพราะทุกครั้งที่จองต้องเสียค่าจองอบรม 250 บาท)
3. เข้าสอบได้ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ที่อาคารสมาคมประกันชีวิตไทย ซอยสะพานคู่ ถนนพระรามสี่
***ต้องมาสมัครก่อนเวลา 9.00 น. เพราะคนสอบที่นี่ต่อวันมีจำนวนมาก จากทุกบริษัทประกันและธนาคาร
(
4. สอบเสร็จเข้ามาพบผมที่ ชั้น 13 ห้อง 1357 อาคารเจซีเควิน ถนนนราธิวาสฯ เพื่อกรอกเอกสารการขอออกรหัสตัวแทน และเอกสารสัญญากับบริษัทเอ ไอ เอ จำกัด พร้อมทั้งรับฟังรายละเอียดของงานการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
5. ในช่วงที่รอออกรหัสตัวแทน ให้ท่านไปสมัครสอบ Single License (สถานที่สอบและรายละเอียดการสมัครดูจากไฟล์ที่ส่งให้-หรือสมัครสอบที่เอ ไอ เอ ในวันอบรมได้) ***วันสอบอย่าให้ห่างจากวันที่อบรมและติวสอบมากนัก จะได้ไม่ลืมครับ***
6. หลังจากได้รับใบอนุญาตตัวแทนและรหัสตัวแทนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำเอกสารใบสมัครอบรมและติวสอบ Single license มายื่นเข้ารับการอบรม และแจ้งผมเพื่อรับไฟล์เอกสารประกอบการอบรมและติวสอบ
7. อบรมเสร็จ / สอบ Single License ผ่านแล้วท่านต้องยื่นขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์อีกครั้ง ทั้งกับ กลต., คปภ., และ เอไอเอ พร้อมทั้งเข้าอบรมเพื่อขอใบอนุญาตเพื่อขายผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน Unit Link

เอกสารการสมัคร สำหรับสอบและขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต เตรียมมาเลยครับ เพื่อความรวดเร็ว
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 10 ใบ
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา
- ค่าสมัครสอบตัวแทน+ค่าลงทะเบียนขอรับใบอนุญาตรวม 1,000 บาท
200 บาท ค่าสอบตัวแทน
250 บาท ค่าสมัครอบรมเพื่อขอออกรหัสตัวแทน
300 บาท ค่าออกรหัสตัวแทน
250 บาท ค่าอากรแสตมป์ ค่าเอกสารอื่นๆ และค่าเดินทางของน้องเลขาในการดำเนินการจองสอบและอบรมให้กับท่าน
ส่วนเอกสารการสมัครสอบและค่าสมัครสอบ Single license ให้ท่านศึกษาได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไว้****
8. สอบเสร็จ+อบรม+ขึ้นทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งท่านสามารถสมัครเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ AIA Link (unit link) หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางด้านการวางแผนการออมและการประกัน ของ เอไอเอ ได้ทันที สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Professional Fianancial Advisor (PFA) เป็นพนักงานแบบมีเงินเดือนได้ หรือสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นนักวางแผนทางการเงินในอนาคตต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0814660155 เอครับ
ยี่ห้อ: single license รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: สอบถาม ต้องการ: บริการ
ติดต่อ: kantaphon อีเมล์:
โทรศัพท์: - มือถือ: 0814660155
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร วิธีส่งของ: ตกลงภายหลัง
ที่อยู่: dindang Bangkok
 
คำค้น: single license |